LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

01.06.2023. - Referent informisanja

Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanju (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata  i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA od 29.01.2019. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. BOSANSKA KRUPA broj 011-3322-3/22 iz decembra 2022. godine, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije putem javnog poziva kojeg možete preuzeti ovdje.


LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

25.05.2023. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2023. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2023. godinu, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Evropski dan parkova, 24.5.2023. – parkovi Bosne i Hercegovine

23.05.2023. - Referent informisanja

Evropa sadrži popriličan broj zaštićenih područja.  Broji preko 400 nacionalnih parkova.  Nacionalni park predstavlja područje koji se nalazi pod upravom države i zaštićen je većim dijelom od uticaja ljudi. Prema kategorijama Međunarodne unija za zaštitu prirode (engl. International Union for Conservation of Nature (IUCN)) nacionalni parkovi spadaju u drugu kategoriju u kojima se upravlja isključivo sa ciljem očuvanja i zaštite flore i faune i radi rekreacije. Kao što je već navedeno, Švedska je država sa najstarijim nacionalnim parkom (Kostervates) dok je Island država sa najvećim nacionalnim parkom (Vatnajokull) sa površinu od 8 100 km2. Vatnajokull je pored toga što je nacionalni park ujedno i najveći glečer u Evropi. Na teritoriji Bosne i Hercegovine nalaze se četiri nacionalna parka, a oni su  Sutjeska, Kozara, Una i Drina. 

       NP Sutjeska osnovan je 1965. godine i ujedino je naš najstariji park, prostire se na 17 500 hektara. Nalazi se na granici Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom. U njemu se nalazi najviši vrh u BiH, Maglić, sa 2386 m.n.v i prašuma Perućica.

Nacionalni prak Sutjeska

Nacionalni prak Sutjeska


LICITACIJA ZA PRODAJU DRVNIH SORTIMENATA I OSTALIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA

23.05.2023. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8., 9., 10. i 11. Procedure o privremenom oduzimanje (zapljeni), lagerovanju i licitaciji zapljenjenih drvnih sortimenata i ostalih nedrvnih šumskih proizvoda ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa 2023. godine, Cjenovnika za prodaju roba i usluga ŠPD „UNSKO-SANSKE ŠUME“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2023. godinu, Komisija pokreće postupak prodaje Licitacije koju možete preuzeti ovdje.

Javni konkurs za izbor i iimenovanje izvršnih direktora

19.05.2023. - Referent informisanja
Na osnovu člana 8. i člana 9. stav (1) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH i člana 43., 54., i 62. Statuta ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa, Nadzorni odbor ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje Javni konkurs za imenovanje izvršnih direktora - članova Uprave ŠPD "Unsko - sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa koji možete preuzeti ovdje.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije