Podružnica šumarija Bihać


Upravnik: Muhidin Hadrović, dipl.ing.šum. 
Podružnica «ŠUMARIJA» Bihać
ul. Bihaćkih branilaca bb, Bihać
T: + 387 (0)37 316 980 
F: + 387 (0)37 314 024
[email protected]
Podružnica «ŠUMARIJA» Bihać je ovlaštena za:
  • uzgoj i zaštitu šuma
  • iskorištavanje i promet svim produktima šuma i šumskog zemljišta
  • održavanje šumskih komunikacija
  • zaštita, održavanje i unapređivanje općekorisnih funkcija šuma
  • upravljanje zaštićenim područjima i šumama i šumakim zemljištem posebne namjene
  • uzgoj i korištenje divljači.
Područje kojim gospodari Podružnica "ŠUMARIJA" Bihać je naznačeno crvenom bojom.

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije