O direktoru


                                           mr. sci. Haris Mešić rođen je 1985. godine u Bihaću. Nakon završene osnovne i srednje škole u Bosanskom Petrovcu. školovanje je nastavio Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je 2009. godine diplomirao i  stekao zvanje diplomirani inžinjer šumarstva. U istoj obrazovnoj instituciji okončao je i postdiplomski studij. Dana 17.02.2012. godine uspješno je odbranio magistarski rad pod naslovom „Bio-ekološka istraživanja smrčinog pisara (Ips typographus) na planini Grmeč“ i stekao zvanje magistar šumarskih nauka.

 

 Zaposlen je u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa od 2009. godine gdje je najveći dio svog rada proveo kao pomoćnik upravnika  Podružnice "Šumarija" Bosanski Petrovac.  Haris Mešić je aktivan i na naučno-istraživačkom polju iz oblasti šumarstva.

 

Učesnik je i implementator  brojnih stručnih i naučnih seminara u kojima je uzimao aktivno učešće a autor je i više naučnih radova. Od same aplikacije ŠPD-a za dobivanje prestižnog FSC certifikata bio je vođa tima za certificiranje Šumsko-privrednog područja „Bosanskopetrovačkog“. Predsjednike je strukovnog Udruženja šumarskih inžinjera i tehničara USK-a „Grmeč“. Oženjen je i stalno nastanjen u Bosanskom Petrovcu. Njegova stručnost, moralne vrline i privrženost ŠPD-u garant su da će ovo preduzeće i u narednom periodu uspješno poslovati i tako dokazati da zaslužno nosi naziv najorganizovanijeg preduzeća šumarstva u Bosni i Hercegovini. 
Pripremio: Jasmin Grošić

Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova