Dokumenti


Cjenovnik

Katalog


Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2023. godinu pdf  | postavljeno: 16.01.2023.god.

Izmjena plana javnih nabavki za novembar-1 2022. pdf   |
 postavljeno: 01.12.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za oktobar-1 2022. pdf   |
 postavljeno: 01.11.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za august-2 2022. pdf   |
 postavljeno: 30.08.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za august-1 2022. pdf   
postavljeno: 03.08.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za juli-1 2022. pdf   
| postavljeno: 13.07.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za juni-2 2022. pdf   
postavljeno: 23.06.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za juni-1 2022. pdf   
postavljeno: 25.05.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za maj-1 2022. pdf   |
 postavljeno: 25.05.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za april-3 2022. pdf 
  postavljeno: 10.05.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za april-2 2022. pdf   | postavljeno: 26.04.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za april-1 2022. pdf 
  | postavljeno: 22.04.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za mart-2 2022. pdf 
  | postavljeno: 28.03.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za mart-1 2022. pdf 
  | postavljeno: 10.03.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za februar-2 2022. pdf 
  | postavljeno: 22.02.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za februar-1 2022. pdf 
  | postavljeno: 17.02.2022.god.
Izmjena plana javnih nabavki za januar-1 2022. pdf 
  | postavljeno: 17.01.2022.god.
Plan javnih nabavki 2022. pdf 
  | postavljeno: 29.12.2021.god.

Izmjena plana javnih nabavki za decembar-1 2021. pdf 
  | postavljeno: 10.12.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za novembar-1 2021. pdf 
  | postavljeno: 08.11.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za oktobar-3 2021. pdf   | postavljeno: 02.11.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za oktobar-2 2021. pdf    | postavljeno: 18.10.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za oktobar-1 2021. pdf 
  | postavljeno: 04.10.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za septembar 2 2021. pdf   | postavljeno: 21.09.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za septembar 1 2021. pdf   | postavljeno: 17.09.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za august 2021. pdf   | postavljeno: 31.08.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za august 2021. pdf   | postavljeno: 19.08.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za juli 2021. pdf   | postavljeno: 30.07.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za juli 2021. pdf    | postavljeno: 13.07.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za juni 2021. pdf   | postavljeno: 02.07.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za juni 2021. pdf   | postavljeno: 22.06.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za maj 2021. pdf   | postavljeno: 12.05.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za april 2021. pdf   | postavljeno: 16.04.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za mart 2021. pdf   | postavljeno: 31.03.2021.god.
Izmjena plana javnih nabavki za februar 2021. pdf   | postavljeno: 11.02.2021.god.
Plan javnih nabavki za 2021. godinu pdf    | postavljeno: 19.11.2020.god.
Izmjena plana javnih nabavki za novembar 2020. pdf   | postavljeno: 19.11.2020.god.
Izmjena plana javnih nabavki za maj 2020. pdf   | postavljeno: 11.05.2020.god.
Izmjena plana javnih nabavki za april 2020. pdf   | postavljeno: 23.04.2020.god.
Izmjena plana javnih nabavki za februar 2020. pdf   | postavljeno: 26.02.2020.god.
Izmjena plana javnih nabavki za februar 2020. pdf   | postavljeno: 07.02.2020.god.
Izmjena plana javnih nabavki za januar 2020. pdf   | postavljeno: 27.01.2020.god.
Plan javnih nabavki za 2020. godinu pdf   | postavljeno: 30.12.2019.god.
Izmjena plana javnih nabavki za decembar 2019. pdf   | postavljeno: 11.12.2019.god.
Izmjena plana javnih nabavki za oktobar 2019. pdf   | postavljeno: 21.10.2019.god.
Izmjena plana javnih nabavki za septembar 2019. pdf   | postavljeno: 01.10.2019.god.
Izmjena plana javnih nabavki juni - 2019. pdf   | postavljeno: 21.06.2019.god.
Izmjena plana javnih nabavki za 2019. pdf   | postavljeno: 03.04.2019.god.
Plan javnih nabavki za 2019. pdf   | postavljeno: 14.01.2019.god.
Izmjena plana javnih nabavki za 2018 . pdf   | postavljeno: 22.01.2019.god.
Izmjena plana javnih nabavki za 2018 . pdf   | postavljeno: 03.09.2018.god.
Plan javnih nabavki za 2018. pdf   | postavljeno: 15.12.2017.god.Plan i poslovanje

Izvještaj o radu i poslovanju ŠPD za 2022. godinu
Revidirani plan rada i poslovanja za 2023. godinu
Odluka o raspodjeli trupaca liš ćara i četinara prema kupcima u 2022. godini
Trogodišnji plan rada i poslovanja za period 2021-2023.
Plan rada i poslovanja za 2021. godinu
Izvještaj o radu i poslovanju za 2021. godinu
Revidirani Plan rada i poslovanja za 2022. godinuObrasci

VII Izjava 1
VII Izjava 2
IX Izjava
Izjava - saglasnost (Licitacija)
Zahtjev za računare i računarsku opremu
Preuzmite zahtjev za odstrel


Ostalo

Stanje zaštite šuma na području ŠPD-a u 2022. godini
Stanje zaštite šuma na području ŠPD-a u 2021. godini
Anketni upitnik za intersne grupe

Etički Kodeks
Zdravstveno stanje šuma u 2016. godini
Skraćeni izvještaj o poslovanju za 2010.-2013. god. 
Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki roba, usluga i radova za period 01.01.2013. do 31.12.2013.godine
Rječnik šumarskih pojmova


Arhiva

Izmjena plana javnih nabavki za 2017 - decembar. pdf   | postavljeno: 18.01.2018.god.
Izmjena plana javnih nabavki za 2017 - august. pdf   | postavljeno: 11.09.2017.god.
Plan javnih nabavki za 2017. pdf   | postavljeno: 25.01.2017.god.
Izmjena plana nabavki decemar - 2016 .god.pdf  | postavljeno: 05.01.2017.god.
Izmjena plana nabavki 2016.god.pdf 

Odluka - Izmjena plana nabavki 2016.pdf 
Plan javnih nabavki za 2016. pdf 
Izmjena plana nabavki od 27.10.2015.god.pdf 
Odluka - Izmjena plana nabavki od 21.08.2015. za 2015. god .pdf
Izmjena plana nabavki od 21.08.2015. za 2015. god .pdf 
Izmjena plana nabavki za 2015. god .pdf 
Odluka - Izmjena plana nabavki za 2015. god.pdf 
Plan nabavki za 2015. god .pdf 
Odluka - plan nabavki za 2015. god.pdf 

V
Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77240 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Licitacije / Nabavke


Rječnik šumarskih pojmova
Procedura pravedne
kompezacije