Do kraja godine izvršiti sve planirane šumsko-uzgojne radove

16.11.2017. - Referent informisanja

          U utorak 14. novembra 2017. godine u prostorijama Direkcije u Bosanskoj Krupi održana je jedanaesta redovna sjednica Stručnog kolegija Šumsko-privrednog društva  "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa. Raspravljalo se o izvršenju ranije donesenih zaključaka kolegija, izvršenju proizvodnje za  za oktobar  i period  januar –oktobar 2017. godine, te o realizaciji protokola o primopredaji nadležnosti i poslova čuvarske službe. Članovi Stručnog kolegija primili su na znanje i Informaciju o certificiranju u ŠPD-u. 


JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Odjeljenja za internu reviziju u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa

07.11.2017. - Referent informisanja

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Odjeljenja za internu reviziju u ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa možete preuzeti ovdje.


Šume pitomog kestena u manjoj opasnosti nego ranije

30.10.2017. - Referent informisanja

ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa u saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu u petak 27.10. 2017. godine u Sali motela Kula-Bazeni u Ćoralićima, organiziralo je okrugli sto o temi: Zdravstveno stanje šuma pitomog kestena na području USK-a. Pored predstavnika Uprave ŠPD-a, okruglom stolu prisustvovali su svi upravnici podružnica/Pogona ŠPD-a, rukovodioci sektora, predstavnici Kantonalne uprave za šumarstvo kao i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede.  Nakon priređenih prezentacija i izlaganja, prof.dr. Osmana Mujezinovića i doc.dr.Seada Ivojevića, dekan šumarskog fakulteta u Sarajevu prof.dr.  Mirza Dautbašić, prisutnima je saopštio radosnu vijest o tome da pitomi kesten u USK-a više nije ugrožen, s obzirom da je pored prisustva kestenove ose utvrđeno i prisustvo njenog parazitoida Torimusa koji efikasno uništava osu. 
(Za potpuniju informaciju kliknite na naslov teksta)


JAVNI KONKURS

10.10.2017. - Referent informisanja
Javni konkurs za izbor i imenovanje izvršnog direktora za oblast prava – člana Uprave ŠPD „Unsko – sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa možete preutezi ovdje.

Direktor ŠPD-a u posjeti drvoprerađivačima općine Sanski Most

25.09.2017. - Referent informisanja

Potrebe za sirovinom tri puta veće od mogućnosti ŠPD-a

 

Direktor ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa Haris Mešić boravio je u petak 22. septembra ove godine u Sanskom Mostu gdje se sastao sa predstavnicima drvoprerađivačkih firmi „Horozović“ d.o.o  Sanski Most i „Sana-City“ Sanski Most. Posjetu Sanskom Mostu direktor Mešić iskoristio je i za obilazak  ovih firmi kako bi se pobliže upoznao sa njihovim radom i poslovanjem. 


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik

Rječnik šumarskih pojmova