U planu zimsko čišćenje 464 km šumskih kamionskih puteva

14.01.2019. - Referent informisanja

Zima je stigla u pravom smislu riječi, ne samo kalendarski. Snijeg se u nizinama nije zadržao predugo ali u šumi, prvenstveno višim predjelima, ga ima prilično i neophodno je svakodnevno održavanje šumskih puteva kako bi prohodnost bila dobra. Održavanje šumskih kamionskih puteva u zimskim uvjetima od izuzetne je važnosti za proces proizvodnje ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa a za taj dio poslova zadužena je Podružnica Građenja, mehanizacije i održavanja sa sjedištem u Bosanskom Petrovcu.

Pod održavanjem šumskih kamionskih puteva u zimskim uvjetima podrazumjevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti puteva za režim saobraćaja u zimskim uvjetima.


Izvršenje Šumsko-uzgojnih radova na nivou ŠPD “Unsko-sanske šume“ za period januar-novembar 2018. godine

11.01.2019. - Referent informisanja

Najuspješnija u realizaciji plana Šumarija Cazin

Sektor za uzgoj, njegu i zaštitu šuma ŠPD Unsko-sanske šume d.o.o. Bosanska Krupa uspješno je realizirao planske aktivnosti za proteklu 2018. godinu. Iako se podaci za kompletnu poslovnu 2018. godinu još zbrajaju, zvanični pokazatelji, kada je u pitanju izvršenje šumsko-uzgojnih radova za period januar -novembar 2018. godine su zadovoljavajući.  Kada je u pitanju podizanje šuma u što spada: priprema terena za pošumljavanje, priprema terena za prirodnu obnovu, pošumljavanje, popunjavanje po kolaudaciji, popunjavanje prirodnog podmlatka za period januar - novembar 2018. godine ovi radovi su planirani na površini od 330,70 ha što je sedam hektara manje od godišnjeg plana. Plan je izvršen 100 posto. 


Skupština USK-a usvojila Rebalans plana rada i poslovanja ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za 2018. godinu

11.01.2019. - Referent informisanja

Brojni faktori utjecali na poslovanje ŠPD-a

Na vanrednoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona održanoj u ponedjeljak, 31. decembra 2018. godine usvojen je Rebalans Plana rada i poslovanja ŠPD “Unsko-sanske šume” d.o.o. Bosanska Krupa za 2018. godinu.

Faktori koji su opredijelili Upravu ŠPD-a i upravljačke strukture društva da se radi rebalans su višestruki. U prvom redu veoma loši vremenski uvjeti u prvom kvartalu 2018. godine zbog kojih je u februaru i martu proizvodnja u potpunosti bila prekinuta, zatim otežana implementacija izbora izvođača usluga sječe, izvoza i iznosa uz poštivanje procedura utvrđenih Zakonom o javnim nabavkama, učestale žalbe pojedinih učesnika. Evidentna je bila i blokada radova u odjelima, koji gravitiraju na području mjesne zajednice Ivanjska zbog nedefiniranih uvjeta korištenja mjesnog puta. 


Sretna Nova godina!

28.12.2018. - Referent informisanja
Svim radnicima ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, našim poslovnim partnerima i svim građanima Bosne i Hercegovine, Uprava ŠPD-a  želi sretnu i uspješnu 2019. godinu!


Sa sjednice Stručnog kolegija: Hitno uspostaviti čuvarsku službu

18.12.2018. - Referent informisanja
U četvrtak 13. decembra 2018. godine, u Bosanskoj Krupi održana je jedanaesta sjednica Stručnog kolegija ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Raspravljalo se o realizaciji zaključaka sa prethodne sjednice kolegija, a glavnina sjednice protekla je u razmatranju  Izvještaja proizvodnje za oktobar i novembar  2018. i period januar-novembar 2018. godine.  Stručni kolegij razmatrao je i problematiku uspostave čuvarske službe u ŠPD-u, a bilo je riječi i o realizaciji operativnog plana sakupljanja sjemena. Nakon što su razmotrene sve tačke dnevnog reda, doneseno je i nekoliko zaključaka. 


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova