Vrelo rijeke Krušnice - prirodni fenomen

24.05.2018. - Referent informisanja

Područje kojim gospodari ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, poznato je po brojnim prirodnim ljepotama i fenomenima. Jedno od njih je i vrelo rijeke Krušnice kod Bosanske Krupe. Izvorište rijeke nalazi se na oko 5 km od Bosanske Krupe, podno naselja Gudavac i Vranjska. Lokacija izvorišta je očaravajuća. Bujne i zdrave šume, strme visoke stijene, boje rijeke i gromoglasan šum vode, cjelokupnoj lokaciji daje posebnu draž. Najnovija speleo-ronilačka ekspedicija potvrdila je da je vrelo Krušnice vrlo rijetko, potpuno ekološki očuvano izvorište sa bogatom speleo-faunom i nevjerovatnim količinama pitke vode.

O G L A S za javnu prodaju nekretnina sa pokretnim stvarima u vlasništvu ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa putem licitacije

03.05.2018. - Referent informisanja

Na osnovu člana 363., stav (1) Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 17/14), člana 1. stav (4) Odluke Skupštine ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bos. Krupa o uslovima i načinu prodaje nekretnina sa pokretnim stvarima u vlasništvu ŠPD-a broj 019-639-17/17 od 15.06.2017.godine, Uprava ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bos. Krupa o b j a v l j u j e:

O G L A S za javnu prodaju nekretnina sa pokretnim stvarima  u vlasništvu ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa putem licitacije

Kompletan oglas preuzmıte klıkom na lınk ovdje.


Sretan 1. maj, Međunarodni praznik rada!

26.04.2018. - Referent informisanja

Svim zaposlenim u ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa,  našim poslovnim partnerima, kao i svim građanima Bosne i Hercegovine, želimo sretan 1. maj, Međunarodni praznik rada.


Održana radionica o zaštiti četinarskih šuma sa naglaskom na zaštitu od potkornjaka

26.04.2018. - Referent informisanja

U organizaciji ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, u srijedu 25.04.2018. godine u  Podružnici "Šumarija" Bosanski Petrovac  održana je radionica o temi „Zaštita četinarskih šuma sa naglaskom na zaštitu od potkornjaka“.   Ovom edukativnom skupu prisustvovalo je pedesetak zaposlenika ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, uglavnom rukovodioca sektora, pomoćnika upravnika, projektanata, poslovođa i tehnologa.  Prisutni su bili i predstavnici Kantonalnih i Federalnih uprava za šumarstvo i inspekcijske poslove. Edukacija je održana na terenu u nekoliko odjela Gospodarske jedinice „Grmeč-Bosanski Petrovac“ a predavanje je odžao profesor Šumarskog fakulteta u Sarajevu prof.dr. Osman Mujezinović.  Svoja zapažanja iznijeli su i rukovodilac Sektora uzgoja i zaštite šuma i divljači Rasim Mehmedović, rukovodilac Sektora pripreme proizvodnje Hikmet Kurbegović i upravnik  Podružnica "Šumarija" Bosanski Petrovac Sabahudin Solaković, što je uveliko dorinijelo potpunijem shvatanju problematike zaštite šuma na ovom području. 


Djela govore više od riječi

23.04.2018. - Referent informisanja
Realizacija šumsko-uzgojnih radova na nivou ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o Bosanska Krupa, u posljednje vrijeme, odvije se veoma intenzivno.  Kao i prethodnih godina, na radovima ove vrste angažovani su uposlenici Preduzeća.  U akcije pošumljavanja, s vremena na vrijeme, uključuju se i predstavnici lokalne zajednice. Dobar primjer ovakve saradnje imamo u Bosanskom Petrovcu gdje, ovdašnja „Šumarija“ veoma često provodi različite aktivnosti sa osobljem i učenicima Mješovite srednje škole.  


Logo Unsko - sanske šume ŠPD "Unsko - sanske šume"
Radnička bb, 77280 Bos. Krupa
T: + 387 (0)37 476 901
F: + 387 (0)37 476 929
[email protected]
Cjenovnik


Rječnik šumarskih pojmova